13.06.2019

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta 4.3.1.0/17/A/037 īstenošanu. Pašreiz notiek siltumapgādes tīklu pārbūve no Jūras un Pilsoņu ielu krustojuma.