13.12.2018

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta 4.3.1.0/17/A/037 īstenošanu. Ir noslēgušas abas iepirkuma procedūras. Iepirkuma uzvarētājs par “Būvprojektu grozījumi, būvdarbi un autoruzraudzība siltumtīklu pārbūvei Jūrmalā” ir Personu apvienība “ABD” ar piedāvāto līgumcenu 5 422 708 EUR (bez PVN). Savukārt “Būvuzraudzības veikšana siltumtīklu Jūrmalā pārbūves laikā” iepirkuma procedūras uzvarētājs ir SIA “FirmaL4” ar piedāvāto līgumcenu EUR 198 000 (bez PVN).