15.03.2021

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta 4.3.1.0/17/A/037 īstenošanu. Ir pabeigta siltumapgādes tīklu pārbūve no Siltumtrase – Oškalna, Tērbatas, Tallinas, Rūpniecības ielas (posms 3.3). Kopā izbūvējot 1367 metrus siltumtrasi