15.11.2018

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta 4.3.1.0/17/A/036 īstenošanu. Iepirkuma uzvarētāji veic līgumos noteiktos darbus.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” izsludina jaunu iepirkuma procedūru saistībā ar projektu “Siltumavota aprīkošana ar elektrostatisko filtru Jūrmalā, Dubultos”.