17.03.2020.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta 4.3.1.0/17/A/036 īstenošanu. Ir pabeigti visi paredzēti darbi. Uzņēmums gatavo dokumentus noslēguma pārskata iesniegšanai CFLA.