17.05.2019

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta 4.3.1.0/17/A/036 īstenošanu. Ir noslēgts līgums ar iepirkuma procedūras “Siltumavota aprīkošana ar elektrostatisko filtru II” uzvarētāju SIA  “AGB Serviss” saskaņā ar tā piedāvājumu. Līgumcena sastāda 153 500 EUR bez PVN.