17.09.2018

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta 4.3.1.0/17/A/037 īstenošanu. Pašreiz norisinās iepirkuma procedūras par:

  • Būvprojektu grozījumi, būvdarbi un autoruzraudzība siltumtīklu pārbūvei Jūrmalā;
  • Būvuzraudzības veikšana siltumtīklu Jūrmalā pārbūves laikā.