18.02.2019

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta 4.3.1.0/17/A/036 īstenošanu. Tika izsludināta jauna iepirkuma procedūra “Siltumavota aprīkošana ar elektrostatisko filtru II”.