19.03.2020

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta 4.3.1.0/17/A/037 īstenošanu. Notiek siltumapgādes tīklu pārbūve Siltumtrase – no Slokas ielas 47A līdz Slokas ielai 61(posms 1.3.).