Klientu ievērībai!

SIA “Jūrmalas siltums” informē, ka 2022.gada 29.janvārī stājās spēkā “Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums”, kurš paredz centralizētās siltumapgādes pakalpojumu maksas samazinājumu mājsaimniecības lietotājam. Minētais likums paredz, ka laika periodā no 2022.gada 1.janvāra līdz 2022.gada 30.aprīlim mājsaimniecības lietotājam maksa par patērēto siltumenerģiju nevar būt augstāka par noteikto tarifu 68,00 euro apmērā par vienu megavatstundu. No 2022.gada 1.februāra SIA “Jūrmalas siltums” siltumenerģijas tarifs sastāda 69,97 euro apmērā par vienu megavatstundu, kas pārsniedz mājsaimniecības lietotājiem minētā likuma noteiktā siltumenerģijas tarifa robežu 68,00 euro apmērā par vienu megavatstundu. Starpība par 2022.gada februāri, martu un aprīli starp attiecīgajā kalendāra mēnesī piemērojamo tarifu bez pievienotās vērtības nodokļa un 68,00 euro par vienu megavatstundu tiek kompensēta no valsts budžeta.