SIA Jūrmalas siltums aicina izvairīties no līgumsodiem!

 

   SIA „Jūrmalas siltums” cenšoties atvieglot norēķinus uzņēmuma parādniekiem par patērēto siltumenerģiju, informē un vienlaicīgi aicina Jūrmalas iedzīvotājus, izmantot iespēju no 2015.gada 13.jūlija līdz 2015.gada 30.septembrim veikt pilnīgu pamatparāda nomaksu. Pēc pamatparāda pilnīgas nomaksas, lūdzam vērsties SIA „Jūrmalas siltums” ar lūgumu anulēt kavējuma naudu 100% apmērā. Pārbaudot sniegto informāciju par pilnīgu pamatparāda nomaksu, SIA „Jūrmalas siltums” apņemas anulēt kavējuma naudu 100% apmērā.

Papildus informācija, zvanot darba laikā uz tālruni 67147141.