Paziņojums par noteikto tarifu (10.01.2023)

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” precizē 2023.gada 10.janvāra oficiālajā izdevumā “Latvijas vēstnesis” publicēto sludinājumu “Paziņojumu par noteikto tarifu” Nr. OP 2023/7.DA6.

Paziņojums par noteikto tarifu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums”, 42803008058, Slokas iela 47A, Jūrmala,  2023.gada 10.janvārī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu  tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu noteiktajam  tarifam.

Noteiktais tarifs stāsies spēkā   2023.gada 1. martā.

Noteiktais tarifs stāsies spēkā, ja Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija nebūs pieņēmusi un publicējusi oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” lēmumu par noteiktā tarifa spēkā stāšanās atsaukšanu.

No noteiktā tarifa spēkā stāšanās datuma nepiemēro Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2022.gada 15. septembra lēmumu Nr.151 Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” noteiktajiem (piedāvātajiem) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem”, kas 2022.gada 20.septembrī publicēts oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis” (2022/182.7), un nepiemēro ar 2022.gada 26. maija lēmumu Nr. 76 “Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību ,,Jūrmalas siltums” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem” apstiprinātos tarifus.

Noteiktā tarifa izmaiņas pret spēkā esošo tarifu ir saistītas ar kurināmā cenas izmaiņām.

Iepazīties ar sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja noteikto tarifu un noteiktā tarifa pamatojumā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus saistībā ar norādītajām tarifa izmaiņām lietotājs var  SIA “Jūrmalas siltums”, Slokas ielā 47A, Jūrmalā, LV-2015, iepriekš sazinoties ar Jūliju Karcevu, +371 67512807, elektroniskā pasta adrese: julija.karceva@jurmalassiltums.lv.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Jūrmalas siltums”, Slokas ielā 47A, Jūrmalā, LV-2015, elektroniskā pasta adrese: info@jurmalassiltums.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv septiņu dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.