Paziņojums par noteikto (piedāvāto) tarifu 27.09.2019

SIA “Jūrmalas siltums”, 42803008058, Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015, 2019.gada 27. septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu noteikto (piedāvāto) tarifu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu jaunajam tarifam.

Noteiktā (piedāvātā) tarifa laika posmam no 2019.gada 1. novembra līdz 2021.gada 31. janvārim spēkā stāšanas datums ir 2019. gada 1. novembris. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar kurināmā cenas izmaiņām.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas ražošanas, pārvades un sadales, tirdzniecības tarifa projektu lietotājs var SIA “Jūrmalas siltums” Slokas ielā 47A, Jūrmalā, LV-2015, darba dienās no plkst. 09.00 līdz 10.00, iepriekš sazinoties ar SIA “Jūrmalas siltums” Abonenta daļas vadītāju pa tālruni 67512807.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Jūrmalas siltums”, Slokas ielā 47A, Jūrmalā, LV-2015, e-pasta adrese: julija.karceva@jurmalassiltums.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, septiņu dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.