Tiks mainīta maksa par rēķina sagatavošanu

Pamatojoties uz 2008.gada 21.oktobra Ministru kabineta 876.noteikumumu “Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi” grozījumiem, no 2022.gada 1.decembra tiek mainīta SIA “Jūrmalas siltums” aprēķinātā maksa par rēķinu sagatavošanu. SIA “Jūrmalas siltums” informē, ka, sākot ar rēķiniem par 2022.gada decembra mēnesi maksa par rēķinu sagatavošanu tiek noteikta:
• Elektroniski sūtītajiem rēķiniem 0.57 EUR ar PVN apmērā par vienu rēķinu;
• Papīra formātā sūtītajiem rēķiniem 0.99 EUR ar PVN apmērā par vienu rēķinu.

Informācija par rēķinu saņemšanu elektroniski atrodama, atverot saiti:
https://jurmalassiltums.lv/klientiem/sia-jurmalas-siltums-aicina-pieteikties-rekina-sanemsanai-elektroniski/