Regulators atļauj SIA “Jūrmalas siltums” pašai noteikt siltumenerģijas tarifus

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome nolemj piešķirt SIA “Jūrmalas siltums” atļauju noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus kurināmā (dabasgāzes un šķeldas) cenas vai iepirktās siltumenerģijas izmaksu izmaiņu gadījumā. Komersantam siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi būs jānosaka atbilstoši Regulatora apstiprinātai Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikai.

SIA “Jūrmalas siltums” Regulatorā 2019.gada jūnija beigās un jūlija sākumā iesniedza jaunus noslēgtus dabasgāzes tirdzniecības un šķeldas piegādes līgumus. Minētajos līgumos paredzētā dabasgāzes cena un šķeldas cena ir zemāka nekā tarifā, ko Regulators apstiprināja SIA “Jūrmalas siltums” 2018. gada 20. decembrī.

Pieņemtais lēmums atļaut SIA “Jūrmalas siltums” pašai noteikt siltumenerģijas pakalpojuma tarifus ļauj komersantam savlaicīgi reaģēt uz kurināmā cenas un iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņām un noteikt tarifus, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

Atļauja paredz to, ka komersantam ir iespēja nolemt, vai un kad atļauju izmantot ar papildus nosacījumu, ka komersantam saskaņā ar Metodiku [1] desmit darba dienu laikā pēc šī lēmuma stāšanās spēkā, ir pienākums pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus gadījumā, ja dabasgāzes cena, šķeldas cena vai iepirktās siltumenerģijas cenas ir zemākas nekā atbilstošās cenas piemērotajā siltumenerģijas gala tarifā. Proti, ja kurināmā cenas vai iepirktās siltumenerģijas cenas samazinās, komersantam ir pienākums noteikt attiecīgi arī zemāku siltumenerģijas tarifu, tādējādi sekmējot lietotāju interešu aizstāvību.

Atļaujas darbības termiņš noteikts, līdz stājas spēkā jauns Regulatora apstiprināts siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifs. Savukārt, ja komersants neievēro normatīvos aktus vai atļaujas nosacījumus, Regulators ir tiesīgs šo lēmumu atcelt.

Šobrīd Regulatora apstiprinātais siltumapgādes gala tarifs SIA “Jūrmalas siltums” ir 60,87 EUR/MWh bez PVN.

[1] Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika