Paziņojums par tarifa projektu 15.10.2021

SIA “Jūrmalas siltums”, 42803008058, Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015, 2020.gada 15. oktobrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un pamatojumu jaunajam tarifam.

 

Tarifs varētu stāties spēkā no 2022. gada 1. maija. Jauna tarifa projekta iesniegšana ir saistīta ar realizētiem un nodotiem ekspluatācijā vairākiem objektiem.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Jūrmalas siltums”, Slokas ielā 47A, Jūrmalā, LV-2015, e-pasta adrese: julija.karceva@jurmalassiltums.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097277) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv, divdesmit dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.