Paziņojums par tarifa projektu

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums”, 42803008058, Slokas iela 47A, Jūrmala, 2022.gada 6.decembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu  tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes 2010. gada 14. aprīļa lēmumu Nr. 1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.

Piedāvātais tarifs varētu stāties spēkā ar 2023.gada 1.februāri. Spēkā esošā tarifa izmaiņas ir saistītas ar efektivitātes rādītāju izmaiņām.
Iepazīties ar tarifa projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifa projektu lietotājs var  SIA “Jūrmalas siltums”, Slokas ielā 47A, Jūrmalā, LV-2015, iepriekš sazinoties ar Jūliju Karcevu, +371 67512807, elektroniskā pasta adrese: julija.karceva(at)jurmalassiltums.lv.
Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt SIA “Jūrmalas siltums”, Slokas ielā 47A, Jūrmalā, LV-2015, elektroniskā pasta adrese: info(at)jurmalassiltums.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, elektroniskā pasta adrese: sprk(at)sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šā paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.