Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) padome apstiprināja jaunus siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus SIA “Jūrmalas siltums”. Līdz ar to no 2019. gada 1. februāra līdz 2021. gada 31. janvārim Jūrmalas pilsētas iedzīvotājiem par siltumu būs jāmaksā 60,87 EUR/MWh.

SIA “Jūrmalas siltums” par iepriekšējo periodu ir radušās neparedzētās izmaksas saistībā ar dabasgāzes cenas palielināšanos. Kā rezultātā SIA “Jūrmalas siltums” iesniegusi Regulatorā arī tarifu projektu ar neparedzētām izmaksām. Tādējādi no 2019. gada 1. februāra līdz 2021. gada 31. janvārim lietotāji par siltumu maksās 60,87 EUR/MWh, kur iekļautas uzņēmuma neparedzētās izmaksas, savukārt no 2021. gada 1. februāra – 59,64 EUR/MWh. SIA “Jūrmalas siltums” ir iesniedzis visus pamatojošos dokumentus un aprēķinus un, Regulatoram tos izvērtējot, secināja, ka tarifā iekļautās neparedzētās izmaksas ir pamatotas un atbilst metodikai.

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projekts iesniegts Regulatorā, jo SIA “Jūrmalas siltums” mainījušās siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas un siltumenerģijas bilancē esošie rādītāji (iepirktās siltumenerģijas apjomi, nodotās siltumenerģijas apjomi u.c.).

SIA “Jūrmalas siltums” pati ražo siltumenerģiju vairākos siltuma avotos ar kopējo uzstādīto siltuma jaudu 88,65 MW, izmantojot dabasgāzi un šķeldu, kā arī jaunajos siltumenerģijas tarifos plānots iepirkt siltumenerģiju no cita ražotāja.

Apstiprināto gala tarifu (no 2019. gada 1. februāra līdz 2021. gada 31. janvārim) 60,87 EUR/MWh (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,83 EUR/MWh) veido siltumenerģijas ražošanas tarifs – 43,81 EUR/MWh, siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs – 12,84 EUR/MWh, kā arī siltumenerģijas tirdzniecības tarifs – 3,39 EUR/MWh. Attiecīgi apstiprināto gala tarifu (spēkā no 2021. gada 1. februāra) 59,64 EUR/MWh (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,83 EUR/MWh) veido siltumenerģijas ražošanas tarifs – 42,74 EUR/MWh, siltumenerģijas pārvades un sadales tarifs – 12,68 EUR/MWh, kā arī siltumenerģijas tirdzniecības tarifs – 3,39 EUR/MWh.

Lemums_N158D20122018.pdf