Klientiem

Šajā sadaļā jūs variet iepazīties ar klientiem noderīgu informāciju.

Iesnieguma paraugs, lai pieteiktos rēķina saņemšanai elektroniski (DOCX, PDF).

SIA “Jūrmalas siltums” TELPU IZNOMĀŠANAS KĀRTĪBA.

SIA “Jūrmalas siltums” aicina taupīt savu laiku

SIA “Jūrmalas siltums” informē, ka iedzīvotāju ērtībai, uzņēmumā ir ieviesta attālināta klientu pieņemšana. Lai nebūtu jātērē savs laiks un finanšu līdzekļi, SIA “Jūrmalas siltums” aicina klientus izmantot iespēju un jautājumu gadījumos rakstīt uz e-pastu: info@jurmalassiltums.lv, vai zvanīt SIA “Jūrmalas siltums” darba laikā pa tālruni 67147141.

Gadījumos, ja klientam nav droša elektroniskā paraksta, SIA “Jūrmalas siltums” aicina iesniegumus sūtīt pa pastu uz adresi: Slokas iela 47A, Dubultos, Jūrmalā, LV-2015 vai izmantot pasta kastītes, kas atrodas pie Dubultu un Kauguru katlu mājām. Minētās pastkastītes atrodas pie vārtiņiem, Kauguros, Nometņu iela 21A un Dubultos, Slokas iela 47A,  tādējādi klientiem ir iespēja savus iesniegumus nodot uzņēmumam jebkurā viņiem ērtā diennakts laikā.

Tikai tad, ja jautājumu nav iespējams atrisināt attālināti, iepriekš vienojoties par tikšanās datumu un laiku, ir iespējama arī klienta apkalpošana klātienē.

SIA Jūrmalas siltums klientu ievērībai!

SIA “Jūrmalas siltums” informē, ka, saistībā ar Jūrmalas pilsētas lielākā daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāja SIA “Jūrmalas namsaimnieks” izplatīto paziņojumu par tā tehniskajām problēmām, SIA “Jūrmalas siltums” šomēnes noteiktajā termiņā nesaņēma informāciju par iedzīvotāju 2021. gada janvārī patērēto karstā ūdens daudzumu tajās ēkās, kuras apsaimnieko SIA “Jūrmalas namsaimnieks”.

SIA “Jūrmalas siltums” norāda, rēķini par 2021. gada janvāri tiks sagatavoti, izmantojot daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekotāja sniegto informāciju par karstā ūdens patēriņu 2020. gada decembrī.

Papildus norādām, ka karstā ūdens patēriņa novirzes (starpība starp rēķinos uzrādītajiem daudzumiem un reāli patērētajiem) tiks izlīdzinātas saskaņā ar apsaimniekotāja sniegto informāciju, tiklīdz tas būs iespējams.

Klientu ievērībai/Вниманию клиентов

Cienījamie klienti!
Epidemioloģiskās drošības nolūkā Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai uz nenoteiktu laiku tiek pārtraukta SIA “Jūrmalas siltums” klientu pieņemšana klātienē. Lūgums jebkuru jautājumu gadījumā sūtīt e-pastu uz info@jurmalassiltums.lv vai zvanīt pa tālruni 67147141.
Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Уважаемые клиенты!
С целью эпидемиологической безопасности для ограничения распространения инфекции Covid-19 на неопределенный срок прекращается прием клиентов ООО “Jūrmalas siltums”. Просьба в случае любых вопросов связываться с нами по электронной почте info@jurmalassiltums.lv или по телефону 67147141.
Приносим извинения за неудобства.

SIA Jūrmalas siltums aicina pieteikties rēķina saņemšanai elektroniski

Uzņēmumā SIA “Jūrmalas siltums” uz nenoteiktu laiku ir pārtraukta klientu pieņemšana klātienē un iedzīvotāji ir aicināti aktuālos jautājumus risināt, sazinoties ar uzņēmuma speciālistiem pa tālruni vai nosūtot vēstuli elektroniski.

Saziņa ar klientiem, informēšana, tiek nodrošināta galvenokārt ar rēķinu starpniecību. Tā kā pasta pakalpojumi ir sadārdzinājušies un līdz ar to ir pieaugušas rēķina piegādes izmaksas, uzņēmumā tiek izskatīts jautājums par maksas paaugstināšanu papīra formāta rēķiniem. Par rēķina sagatavošanas maksas izmaiņām iedzīvotāji tiks informēti savlaicīgi, bet jau šobrīd aicinām pieteikties rēķina saņemšanai elektroniski.

Lai pieteiktos rēķina saņemšanai elektroniski, uz e-pasta adresi info@jurmalassiltums.lv jānosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstīts iesniegums brīvā formā; iesniegumā jānorāda vārds, uzvārds, īpašuma adrese un klienta numurs. Parakstītu iesniegumu uzņēmumam var nosūtīt arī pa pastu uz adresi Slokas iela 47 A, Jūrmala, LV-2015 vai iemest pastkastītē pēc adreses Slokas ielu 47A, Dubulti vai Nometņu iela 21A, Kauguri.

Lai atvieglotu iesnieguma sagatavošanu, šeit varat lejupielādēt sagatavoto iesnieguma paraugu (DOCX, PDF). Saziņai ar uzņēmumu klienti ir aicināti sūtīt e-pastu uz adresi info@jurmalassiltums.lv, zvanīt pa tālruni 67147141, kā arī sekot līdzi aktuālajai informācijai uzņēmuma tīmekļvietnē www.jurmalassiltums.lv.

Kārtība kādā pieslēdz (atslēdz) ēku apkurei

SIA “Jūrmalas siltums” piegādā siltumenerģiju daudzdzīvokļu ēkām visa gada garumā, tādēļ pieslēgt vai atslēgt ēkai apkuri var visa šā laika periodā, par to neizlemj pašvaldība, bet apsaimniekotājs, vadoties no ārgaisa temperatūras un iedzīvotāju vēlmēm. Nepieciešama tikai iedzīvotāju iniciatīva, kuri iesniedz apsaimniekotājam iesniegumu un protokola izrakstu no dzīvokļu īpašnieku kopsapulces ar vairāk, kā 50% mājas dzīvokļu īpašnieku parakstu par apkures sezonas uzsākšanu vai izbeigšanu. Tad pēc apsaimniekotāja lūguma, tā tiek pieslēgta vai atslēgta, konkrētai ēkai iesniegumā norādītajā dienā.

Maksu par siltumu ietekmē siltummezgls

Ēkās ir uzstādīti individuālie siltummezgli (ISM), ja sistēma ir sakārtota un darbojas režīmā kādu paredz tā ekspluatācija, ir ievadīti precīzi darbības pamatprincipi – vēlamā temperatūra dzīvokļos un ISM patstāvīgi piegādās dzīvokļiem nepieciešamo siltumu. Tad pavasara un rudens mēnešos tas būs ievērojami mazāks nekā ziemas mēnešos, bet nodrošinās komfortu jums un nebojās arī jūsu dzīvokli.

Siltumenerģijas zudumi un kas par tiem atbild

Zudumi rodas ikvienā sistēmā, tikai no tā cik izolēta un sakārtota ir šī sistēma atkarīgs cik lieli ir zudumi. SIA “Jūrmalas siltums” ražo un piegādā siltumenerģiju līdz katrai ēkai un atbildības robeža ir līdz tai. Zudumi maģistrālajos siltumtīklos ir uzņēmuma zaudējumi un tos sedz pats siltuma piegādātājs, patērētāji par tiem neatbild.

Maksu par apkuri un karstā ūdens apgādi aprēķinās pēc jaunas metodikas

“Jūrmalas Namsaimnieks” (JN) sadarbībā ar “Jūrmalas Siltumu” (JS) izstrādājis jaunu metodiku, pēc kuras, sākot ar šā gada decembri, tiks aprēķināta maksa par patērēto siltumenerģiju. Respektīvi, izmaiņas būšot redzamas jau nākamā gada janvārī – kad cilvēki saņems rēķinus par decembra mēnesi. Jaunā metodika veidota tā, lai dzīvokļu īpašnieki būtu vairāk kā līdz šim ieinteresēti precīzi uzskaitīt patērēto karsto ūdeni un sniegt precīzus datus.