Norēķini

Bankas pārskaitījums SIA “Jūrmalas siltums”

Aizpildāmais lauks Iekļaujamā informācija
Bankas pārskaitījums: SIA “Jūrmalas siltums”
Vienotais reģistrācijas Nr.: 42803008058
Adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala , LV – 2015

Norēķinu konti

Norēķinu konts Banka Kods
LV59UNLA0010000206401 AS “SEB Banka” UNLALV2X
LV90HABA0551001087416 AS “Swedbank” HABALV22
LV13PARX0000936381014 AS “Citadele banka” PARXLV22
LV57RIKO0002930169550 AS “Luminor Bank” RIKOLV2X

Rēķinus var apmaksāt visos MAXIMA veikalos.