Siltumenerģijas zudumi un kas par tiem atbild

Zudumi rodas ikvienā sistēmā, tikai no tā cik izolēta un sakārtota ir šī sistēma atkarīgs cik lieli ir zudumi. SIA “Jūrmalas siltums” ražo un piegādā siltumenerģiju līdz katrai ēkai un atbildības robeža ir līdz tai. Zudumi maģistrālajos siltumtīklos ir uzņēmuma zaudējumi un tos sedz pats siltuma piegādātājs, patērētāji par tiem neatbild.

SIA “Jūrmalas siltums” plānveidīgi strādā ar siltumtīklu renovāciju, lai radikāli samazinātu zudumus un līdz ar to arī uzņēmuma zaudējumus. Iekšējā ēku siltumsaimniecība ir namu īpašnieku pārziņā. Par zudumiem ēkas iekšējā siltumapgādes sistēmā atbild mājas īpašnieki, t.i., iedzīvotāji kopā ar nama apsaimniekotāju. Tieši tādēļ bija svarīgi namus aprīkot ar siltuma skaitītājiem un siltummezgliem, kas uzskaita namā ienākošo siltumenerģiju un dod iespēju maksāt tikai par saņemto. Taču ir nepieciešams veikt arī energoefektivitātes pasākumus – sakārtot iekšējo siltumapgādes sistēmu, nosiltināt ārsienas, pagrabus, bēniņus un citas koplietošanas telpas.

Aicinām iedzīvotājus aktīvāk rūpēties par namu siltināšanu un energoresursu taupīšanu, kas ir vienīgais veids kā samazināt maksājumus par siltumenerģiju.