Tarifi

SIA Jūrmalas siltums siltumenerģijas tarifs

 SIA “Jūrmalas siltums” siltumenerģijas tarifs ir noteikts saskaņā ar likumu “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem”, MK noteikumiem Nr. 876 un “Enerģētikas likumu”.

No 01.01.2010 regulātora funkcijas visā Latvijā ir pārņēmusi “SPRK” (sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija).

SIA “Jūrmalas siltums” siltumenerģijas tarifa ar dažādām PVN likmēm fakts/prognoze 2024.g. EUR: