Normatīvie dokumenti

 

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums
Likuma raksturojums 04.06.2009. likums (“LV”, 96 (4082), 19.06.2009.)
Stājas spēkā 01.01.2010.

 

Ēku energoefektivitātes likums
Likuma raksturojums 04.03.2010. likums (“LV”, 43 (4235), 17.03.2010.)
Stājas spēkā 16.04.2008

 

Enerģētikas likums
Likuma raksturojums 12.06.2009. likums (“LV”, 96 (4082), 19.06.2009.)
Stājas spēkā 01.07.2009.

 

Aizsargjoslu likums
Likuma raksturojums 14.05.2009. likums (“LV”, 82 (4068), 27.05.2009.)
Stājas spēkā 10.06.2009

 

Par dzīvokļa īpašumu likums
Likuma raksturojums 12.11.2009. likums (“LV”, 189 (4175), 02.12.2009.)
Stājas spēkā 01.01.2010

 

Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi (MK not. Nr.876 )
Likuma raksturojums 21.10.2008. MK noteikumi Nr.876 (“LV”, 168 (3952), 29.10.2008.)
Stājas spēkā 30.10.2008.

 

 Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu (MK not. Nr. 1013)
Likuma raksturojums  09.12.2008. MK noteikumi Nr.1013 (“LV”, 197 (3981), 18.12.2008.)
Stājas spēkā 19.12.2008.

 

 Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu (MK not. Nr.999)
Likuma raksturojums  09.12.2008. MK noteikumi Nr.1015 (“LV”, 196 (3980), 17.12.2008.)
Stājas spēkā 18.12.2008.

 

 Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika
Likuma raksturojums  14.04.2010. SPRK padomes lēmums Nr.1/7 (“LV”, 62 (4254), 20.04.2010.)
Stājas spēkā  21.04.2010.