Uzņēmuma darbība

SIA “Jūrmalas Siltums” saražotā siltumenerģija (MWh) 2000.-2021. gados

 

SIA “Jūrmalas Siltums” realizētā siltumenerģija (MWh) 2000.-2021. gados

SIA “Jūrmalas siltums” darbinieku skaits 2000.-2023. gados