PAZIŅOJUMS BULDURU IEDZĪVOTĀJIEM

SIA “ Jūrmalas siltums” informē, ka sakarā Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķim “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē projekta ietvaros realizējamo siltumtrašu rekonstrukcijas darbiem no 2021.gada 11.maija līdz 2021.gada 13.maijam Bulduru siltumapgādes rajonā tiks pārtraukta siltumenerģijas (karstā ūdens) padeve:
Brīvības 92;
Brīvības 94;
Brīvības 104;
Jelgavas 1;
Jelgavas 3;
Jelgavas 4;
Jelgavas 12;
Jelgavas 13;
Kuldīgas 7;
Kuldīgas 9;
Jasmīnu 8;
Muižas 6;
Muižas 7.