Tehniskie noteikumi

Tehniskos noteikumus var pieprasīt un saņemt nekustamā īpašuma īpašnieks vai tā pilnvarota persona, iesniedzot pilnvaru un pieteikumu.
Pieteikumā, kuru iesniedz SIA “Jūrmalas siltums” Slokas ielā 47A, Jūrmalā, jānorāda:

 

  • objekta atrašanās vieta (adrese, kadastra numurs);
  • nepieciešamās siltuma slodzes (MW) objekta apkures, karstā ūdens un ventilācijas nodrošināšanai;
  • kontaktpersona un kontakttālrunis;
  • u.c. informācija.
Pieteikumam jāpievieno objekta izvietojuma plāns (topogrāfija), zemes gabala robežu plāns u.c..

Tehniskos noteikumus var saņemt SIA “Jūrmalas siltums” Slokas ielā 47A, Jūrmalā.

 

Pielikumi:

Tehnisko_noteikumu_pieprasijuma_veidlapa.pdf
Tehnisko_noteikumu_pieprasijuma_veidlapa.xls