SIA „Jūrmalas siltums” izsludina sarunu procedūru, “Ilgtermiņa aizņēmumu piesaistīšana”

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058,

Iepirkuma identifikācijas Nr.:JSFA2018/2

Lai saņemtu Sarunu procedūras, “Ilgtermiņa aizņēmumu piesaistīšana” nolikumu ar tā pielikumiem, lūdzu elektroniski nosūtiet pieprasījumu uz info@jurmalassiltums.lv, norādot iepirkuma identifikācijas Nr., pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktpersonu un kontaktinformāciju.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš 2018.gada 11.jūnijs plkst. 12:00