Atklātu konkursu par elektroapgādes pārbūvi

JS_logo

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr.42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina atklātu konkursu “SIA ”Jūrmala siltums” katlu mājas Slokas iela 47A Jūrmalā , elektroapgādes pārbūve (iekšējie un ārējie tīkli)“

Iepirkuma identifikācijas Nr. JSEL2018/1

Lai saņemtu atklātā konkursa SIA ”Jūrmala siltums” katlu mājas Slokas iela 47A Jūrmalā , elektroapgādes pārbūve (iekšējie un ārējie tīkli) nolikumā minēto 2.pielikumu, lūdzu elektroniski nosūtiet pieprasījumu uz info@jurmalassiltums.lv, norādot iepirkuma identifikācijas Nr., pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktpersonu un kontaktinformāciju, kā arī ar derīgu drošu elektronisko parakstu parakstītu konfidencialitātes apliecinājumu.

Personiski ar iepirkuma dokumentiem Pretendentiem ir iespēja iepazīties no paziņojuma par iepirkumu publicēšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai SIA „Jūrmalas siltums” administratīvajā ēkā, trešajā stāvā, biroja administratores kabinetā iesniedzot iesniegumu un parakstīta konfidencialitātes apliecinājuma Slokas ielā 47A, Jūrmalā, LV-2015, tālr. +371 67760800, fakss: +371 67147138.

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2018. gada 28. februāra, plkst. 15:00.

Publikācijas:
Atbildes uz jautājumiem.pdf
Pazinojums.pdf