Paziņojums par grozījumiem Sarunu procedūras “Ilgtermiņa aizņēmumu piesaistīšana”, identifikācijas Nr. JSFA2018/2 Nolikumā.

SIA “Jūrmalas siltums” informē, ka grozīja minētā Nolikuma 2.1.punktu – kopējā aizdevuma apmēra summu, kā arī 3.2.punktu – pagarinot piedāvājuma iesniegšanas termiņu. Tā kā Nolikums netiek publicēts uzņēmuma mājas lapā, tad ar tā tekstu ieinteresētajiem pretendentiem iespējams iepazīties pēc konfidencialitātes apliecinājuma parakstīšanas. Sarunu procedūras “Ilgtermiņa aizņēmumu piesaistīšana”, identifikācijas Nr. JSFA2018/2 piedāvājuma iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2018.gada 29.jūnijam, plkst.12:00.