SIA “Jūrmalas siltums” aicina, Jūs piedalīties cenu aptaujā par gāzes piegādi

Paredzamais piegādes periods 2021. gada 1.novembris līdz 2022. gada 31.oktobris.

Pretendentam ir jābūt pieredzei dabas gāzes piegādēm industriāliem uzņēmumiem, nodrošinot pēdējo trīs gadu laikā vidējo apjomu, kas nav mazāks par 500 000 MWh.

Apmaksas noteikumi- 30 dienas pēc rēķina izrakstīšanas.

Pretendents pievieno Līguma paraugu.

Pretendentam jāpiedāvā gāzes cenu vienā variantā (fiksētais 12 mēnešiem ar aptuveno kopējo gāzes apjomu 85000MWh )

Pie līguma slēgšanas pasūtītājs var pieprasīt bankas garantiju līguma nodrošinājuma veidā par summu, kas vienāda ar pretendenta piedāvāto fiksēto cenu pareizinātu ar gada aukstākā mēneša gāzes apjomu.

Piedāvājuma derīguma termiņš1 darba diena , neieskaitot piedāvājuma saņemšanas dienu.

Cenu piedāvājumu lūdzam iesūtīt elektroniski info@jurmalassiltums.lv līdz 2021.gada 14.septembris plkst. 10:00.

Pasūtītājs sazināsies ar pretendentu , kurš atbilstoši piedāvājuši zemāko cenu.

Pielikumi:
FinansuPiedavajumsG.docx