Maināmo paklāju iegāde SIA “Jūrmalas siltums” vajadzībām

 

1. Iesniegšanas termiņš – 2023. gada 18. decembris līdz plkst.11:00


2. Statuss: Noslēdzies


3. Identifikācijas Nr. JS 12/12/2023


4. Piedāvājuma iesniegšana: info@jurmalassiltums.lv


5. Procedūra : Cenu aptauja „ „Maināmo paklāju iegāde SIA “Jūrmalas siltums” vajadzībām”.


6. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas piedāvājumam, kuru noteiks, ņemot vērā cenu un Tehnisko specifikāciju. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar zemāko piedāvāto līgumcenu


7. Tehniskā specifikācija: maināmo paklāju, mopu un virtuves dvieļu iegāde SIA “Jūrmalas siltums” vajadzībām, saskaņā ar Tehnisko specifikāciju – Finanšu piedāvājumu (Pielikums Nr.2).
Piedāvājumā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādes un transporta izmaksām.

Jautājumu gadījumā sazināties pa tālr. 29263892

Sūtot piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka piedāvājums atbilst Tehniskās specifikācijas prasībām.

Sazināsimies tikai ar uzvarētāju.