Cenu aptauja: “Par datortehnikas iegādi 2”

 
1. Iesniegšanas termiņš: 2023. gada 20. decembris līdz plkst.11:00


2. Statuss: Noslēdzies


3. Identifikācijas Nr. JS14/12/2023


4. Piedāvājuma iesniegšana: info@jurmalassiltums.lv


5. Procedūra : Cenu aptauja par “Par datortehnikas iegādi 2”


6. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru noteiks, ņemot vērā cenu un atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar zemāko piedāvāto līgumcenu.


7. Tehniskā specifikācija:

Datortehnikas iegāde atbilstoši tehnikai specifikācijai.

Piedāvājumā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar piegādes un transporta izmaksām.

Piegādes termiņš– 14 dienu laikā, no apstiprinājuma e-pasta saņemšanas par konkursa rezultātiem.

Jautājumu gadījumā sazināties pa tālr. 26366315.

Sūtot piedāvājumu pretendents apliecina, ka piedāvājums atbilstība tehniskās specifikācijas prasībām.

Sazināsimies tikai ar uzvarētāju.