Pelnu konteiners šķeldas katlu mājai Slokas ielā 47A, Jūrmalā

 

1. Identifikācijas Nr. JS20/02/24


2. Iesniegšanas termiņš – 11.03.2024. plkst. 10.00;


3. Piedāvājuma iesniegšana: info@jurmalassiltums.lv


4. Statuss : Noslēdzies


5. Procedūra : Cenu aptauja – Pelnu konteineru, (3 gab.) izgatavošana, piegāde šķeldas katlu mājai Slokas ielā 47A , Jūrmalā. Pelnu konteiners ar ietilpību 7m3 paredzēts birstošo sauso, vai slapjo pelnu un izdedžu uzkrāšanai un transportēšanai.

Konteiners sastāv no slēgta metāla korpusa ar atveramiem vākiem un pelnu uztveršanas lūkas.


6. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar zemāko piedāvāto līgumcenu.


7. Pretendentiem obligāti jāveic objekta apmeklējums, lai preecizētu piedāvājamā pelnu konteinera izmērus , (par vizīti jāparakstās apmeklējuma lapā). Bez objekta apskates piedāvājums netiks izskatīts. Par objekta apskati un papildus tehniskās informācijas saņemšanu sazināties ar SIA „Jūrmalas siltums” kontaktpersonu pa tālruni: +37128665782, +37167760800, e-pasts: info@jurmalassiltums.lv

Sūtot piedāvājumu, Pretendents apliecina, ka piedāvājums atbilst Tehniskā piedāvājuma prasībām.
Sazināsimies tikai ar uzvarētāju.