“Biomasas katlu mājas būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība, Jūrmalā, Dubultos”

14.01.2021
02.08.2021 Apskatīt publikācijas >>

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr. 42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina iepirkuma procedūru par līguma tiesību piešķiršanu “Biomasas katlu mājas būvprojekta izstrāde, izbūve un autoruzraudzība, Jūrmalā, Dubultos” identifikācijas numurs JS2021/KF/2BKM
Iepirkums tiek veikts ES fondu projekta “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā,

Dubultos” nr. 4.3.1.0/18/A/010 ietvaros., ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.
Iepirkuma procedūras dokumenti ir publicēti Pasūtītāja mājas lapā http://www.jurmalassiltums.lv/.

Personiski ar Iepirkuma procedūras dokumentiem Pretendentiem ir iespēja iepazīties no paziņojuma par iepirkumu publicēšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai SIA „Jūrmalas siltums” telpās Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015, iepriekš sazinoties ar SIA „Jūrmalas siltums” kontaktpersonu kura sniedz organizatorisku informāciju par iepirkumu: Raiti Arntu , tālrunis: tālr. +371 67760800, e-pasts: info@jurmalassiltums.lv

Pieteikuma iesniegšanas termiņš līdz 2021. gada 15. februāra , plkst. 11:00.

Publikācijas:
Nolikums.docx 14.01.2021
PazinojumsParLigumaSlegsanu.pdf 02.08.2021