Elektrostatiskā filtra un dūmeņa izbūve Nometņu ielā 21A, Jūrmalā

23.11.2023

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr. 42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina iepirkuma procedūru par līguma tiesību piešķiršanu Elektrostatiskā filtra un dūmeņa izbūve Nometņu ielā 21A, Jūrmalā

Identifikācijas numurs JS2023/KF/ESFD

Iepirkums tiek veikts ES fondu ietvaros ko līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Iepirkuma procedūras dokumenti ir publicēti:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Organizer/5997

Personiski ar Iepirkuma procedūras dokumentiem Pretendentiem ir iespēja iepazīties no paziņojuma par iepirkumu publicēšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai SIA „Jūrmalas siltums” telpās Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015, iepriekš sazinoties ar SIA „Jūrmalas siltums” kontaktpersonu kura sniedz organizatorisku informāciju par iepirkumu: Raiti Arntu , tālrunis: 29264530, tālr. +371 67760800, e-pasts: info@jurmalassiltums.lv

Pieteikuma iesniegšanas termiņš līdz 2023. gada 14.decembris , plkst. 11:00.