Cenu aptauja: “Aukstā ūdens ievada pārbūve Aizputes ielā 1D, Jūrmalā”

 

1. Iesniegšanas termiņš: 2023. gada 6. decembris līdz plkst.11:00


2. Statuss: Noslēdzies


3. Identifikācijas Nr. JS 28/11/2023


4. Piedāvājuma iesniegšana: info@jurmalassiltums.lv


5. Procedūra : Cenu aptauja par aukstā ūdens ievada pārbūvi lokālajā katlu mājā Aizputes ielā 1D, Jūrmalā


6. Līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas saimnieciski visizdevīgākajam piedāvājumam, kuru noteiks, ņemot vērā cenu. Iepirkuma līguma slēgšanas tiesības tiks piešķirtas pretendentam, kurš iesniedzis piedāvājumu ar zemāko piedāvāto līgumcenu


7. Tehniskā specifikācija:
• Aukstā ūdens ievada pārbūve. Cauruļvadu montāža ar nerūsējošā tērauda cauruļvadiem un veidgabaliem lokālajā katlu mājā Aizputes ielā 1D, Jūrmalā


8. Objekta apmeklējums obligāts. Pretendentu iesniegtie piedāvājumi, kuri nav apmeklējuši objektus uz vietas tiks atzīti par neatbilstošiem cenu aptaujas prasībām. Sazināties pa tel. 29109952 – Raimonds Gulbis


9. Piedāvājumā jānorāda darbu izpildes laiks