Iepirkuma procedūra “Konstrukciju un tehnoloģisko iekārtu demontāža Lībiešu ielā 9, Jūrmalā” ID Nr. JSKD2018/3

1.08.2018
3.10.2018 Apskatīt publikācijas >>

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr. 42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina iepirkuma procedūru par līguma tiesību piešķiršanu “Konstrukciju un tehnoloģisko iekārtu demontāža Lībiešu ielā 9, Jūrmalā” ID Nr. JSKD2018/3

Iepirkuma procedūras dokumenti ir publicēti Pasūtītāja mājas lapā https://www.jurmalassiltums.lv/.

Personiski ar Iepirkuma procedūras dokumentiem Pretendentiem ir iespēja iepazīties no paziņojuma par iepirkumu publicēšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai SIA „Jūrmalas siltums” telpās Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015, iepriekš sazinoties ar kontaktpersonu – SIA „Jūrmalas siltums” projekta vadītājs Viesturs Vīksna, tālr. +371 67760800, fakss: +371 67147138, e-pasts: info@jurmalassiltums.lv

Pieteikuma iesniegšanas termiņš līdz 2018. gada 4. septembra, plkst. 11:00.

Publikācijas:
Nolikums.docx 1.08.2018
Pazinojums.pdf 3.10.2018