SIA „Jūrmalas siltums” izsludina sarunu procedūru par līguma tiesību piešķiršanu „Siltuma avota Lībiešu ielā 9, Jūrmalā rekonstrukcija”.

26.05.2016
10.06.2016 Apskatīt publikācijas >>

SIA „Jūrmalas siltums”, reģistrācijas Nr. 42803008058, adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015 izsludina sarunu procedūru par līguma tiesību piešķiršanu „Siltuma avota Lībiešu ielā 9, Jūrmalā rekonstrukcija”. Sarunu procedūras identifikācijas Nr.JS2016/2K.

Lai saņemtu sarunu procedūras nolikumu, elektroniski nosūtiet pieprasījumu uz info@jurmalassiltums.lv norādot sarunu procedūras identifikācijas Nr., pretendenta nosaukumu, pretendenta reģistrācijas numuru, pretendenta kontaktpersonu un kontaktinformāciju.

Personiski ar Sarunu procedūras dokumentiem Pretendentiem ir iespēja iepazīties no paziņojuma par iepirkumu publicēšanas brīža līdz piedāvājuma iesniegšanas dienai SIA „Jūrmalas siltums” telpās Slokas iela 47A, Jūrmala, LV – 2015, tālr. +371 67760800, fakss: +371 67147138,

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš ir 2016.gada 27.jūnijs plkst. 16:00.

Publikācijas:
Paziņojums.jpg