Paziņojums par grozījumiem sarunu procedūra “Esošā aizdevuma refinansēšana”

SIA “Jūrmalas siltums” informē, ka grozīja minētā Nolikuma 1.pielikumu un 2.pielikumu – aizdevuma līguma termiņu un atmaksas grafika termiņu, kā arī 3.2.punktu – pagarinot piedāvājuma iesniegšanas termiņu. Tā kā Nolikums netiek publicēts uzņēmuma mājaslapā, tad ar tā tekstu ieinteresētajiem pretendentiem iespējams iepazīties, sūtot pieprasījumu uz info@jurmalassiltums.lv, norādot iepirkuma identifikācijas Nr., pretendenta nosaukumu, reģistrācijas numuru, kontaktpersonu un kontaktinformāciju.

Sarunu procedūras “Esošā aizdevuma refinansēšana”, identifikācijas Nr. JSAI/2020/2 piedāvājuma iesniegšanas termiņš tiek pagarināts līdz 2020.gada 21.maijam, plkst.12:00.