Pašvaldības Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Jūrmalas siltums” izsludina sarunu procedūru “Saules elektrostacija ar nominālo jaudu 90 kW, Slokas ielā 47A, Jūrmalā”

Iepirkuma procedūras identifikācijas Nr. JS23/6

Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja kontaktpersona: Pašvaldības SIA „Jūrmalas siltums” tehniskais direktors Andris Rudzītis; mobilā tālr. Nr.: +(371) 28665782; e-pasts: info@jurmalassiltums.lv.

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt elektroniski info@jurmalassiltums.lv līdz 2023.gada 18.jūlijam , plkst.10:00

Nolikums.docx