Cenu aptauja par šķeldas (papīrmalkas, celulozes) piegādi 20

Lūdzu Jūs iesūtīt koksnes šķeldas cenu par ber m3 uz e-pastu info@jurmalassiltums.lv. , pie nosacījuma, ja koksnes šķeldas piegādes sāktos ar 01.02.2022. un kopējais aptuvenais nedēļas ievestais šķeldas apjoms ir 3600 ber m3, aptuvenais piegādes laiks 8 nedēļas. Piegādes vieta Nometņu iela 21a un Slokas iela 47 a Jūrmalā. Piedāvājumu iesūtīt līdz 2022.gada 26.janvāra plkst. 15:00.

Koksnes šķeldas parametri: