SIA “Jūrmalas siltums” izsludina cenu aptauju “ Šķeldas parametru noteikšanas sistēmas” iekārtas iegāde.

Minimālās prasības šķeldas parametru noteikšanas sistēmai:

• Mitruma satura, pelnu satura un siltumspējas noteikšana.
• Rezultātu sagatavošanas laiks ne ilgāks par 5 min.
• Iekārtai jābūt aprīkotai ar pašpārbaudes sistēmu – kvalitātes indikators par katru mērījumu.
• Rezultāti tiek eksportēti csv failā
• Iekārtai jābūt pārvietojamai.

Iesniedzot piedāvājumu obligāti jānorāda:

1. Iekārtas nosaukums (modelis)
2. Šķeldas parametru noteikšanas metode
3. Rezultātu sagatavošanas laiks
4. Iekārtas piegādes laiks
5. Apmaksas noteikumi
6. Regulāro apkopju biežums un to izmaksas

Cenu piedāvājumu lūdzam iesūtīt elektroniski info@jurmalassiltums.lv līdz 2022.gada 14.jūlija plkst. 13:00.

Pasūtītājs sazināsies ar pretendentu , kurš iesniedzis cenu piedāvājumu atbilstoši SIA”Jūrmalas siltums” izvirzītajām minimālajām prasībām “ Šķeldas parametru noteikšanas sistēmai” .