01.10.2022

Projekts “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Kauguros “ Projekta 4.3.1.0/22/A/002 īstenošana. Noslēgts līgums ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta realizāciju.