15.08.2018

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta 4.3.1.0/17/A/036 īstenošanu. Ir noslēgušas abas iepirkuma procedūras un ir parakstīti līgumi ar iepirkuma procedūru uzvarētājiem. Iepirkuma uzvarētājs par “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos” ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “AGB SERVISS” ar piedāvāto līgumcenu 398 022 EUR (bez PVN). Savukārt “Būvuzraudzība katlumājai Jūrmalā, Dubultos” iepirkuma procedūras uzvarētājs ir Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “S.A. ENERGO” ar piedāvāto līgumcenu 8 400 EUR (bez PVN).