16.06.2021

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta 4.3.1.0/17/A/037 īstenošanu. Ir pabeigta siltumapgādes tīklu pārbūve Siltumtrase – no SK-3 Slokas ielā līdz SK-4A un np SK-3 līdz SK3A-3 pie Baznīcas ielas (posms 1.7). Kopā izbūvējot 315.85 metrus siltumtrasi