17.05.2018

Šī gada 16 maijā tika noslēgts līgums ar CFLA par Eiropas Savienības līdzfinansējuma piešķiršanu projekta “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana Jūrmalā, Dubultos” realizēšanai. Projekta un līguma numurs ir 4.3.1.0/17/A/036.
Projekta mērķis: Paaugstināt siltuma avota efektivitāti Jūrmalā, Dubultos. Projekta ietvaros paredzēta katlu mājas izbūve iekļaujot šķeldas katla uzstādīšanu ar jaudu 1,5 MW.
Kopējais projekta budžets sastāda EUR 657 800,00 (attiecināmās izmaksas neieskaitot PVN). Kohēzijas fonda atbalsts sastāda EUR 263 120,00.