20.03.2020.

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta 4.3.1.0/18/A/010 īstenošanu. Turpinās tehniskās specifikācijas un nolikuma izstrāde par katlumājas projektēšanu, būvniecību un autoruzraudzību.