20.09.2019

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta 4.3.1.0/18/A/010 īstenošanu. Pašlaik Uzņēmums gatavojas izsludināt iepirkuma procedūru par katlumājas projektēšanu, būvniecību un autoruzraudzību.