20.12.2019

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Jūrmalas siltums” veiksmīgi turpina projekta 4.3.1.0/17/A/037 īstenošanu. Ir pabeigta siltumapgādes tīklu pārbūve Siltumtrase – Ceriņu 29.31; Slokas 36.42; Drosmes 2; Ievu 6 (posms 1.2.