25.05.2023

Projekts “Biomasas katlu mājas izbūve, īstenojot pāreju no fosilajiem energoresursiem uz atjaunojamajiem energoresursiem Jūrmalā, Kauguros “ Projekta 4.3.1.0/22/A/002 īstenošana “ .
Ir pabeigts projektēšanas process un uzsākti ārējo tīklu būvniecības darbi